Home Downloads Download: Ghost Windows 10 Version 1803 x86,x64 – No Soft & Full Soft

Download: Ghost Windows 10 Version 1803 x86,x64 – No Soft & Full Soft

0
0
26

Ghost Win 10 1803 No soft, Full Soft:

  • Được làm từ bộ cài Windows 10 Version 1803 nguyên gốc lược bỏ các apps và Windows Defender
  • Add Full Font Abc_Vni, Office 2016 căn chỉnh chuẩn văn phòng
  • Bản ghost no soft chỉ được cài Net Framwork 3.5 và WinRar
  • Bản ghost đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,… trước khi backup
  • Windows và Office mình không để tự động active. Các bạn có thể active dùng tool tại C:\Active. Nên sử dụng Hwiden.mk3 để lấy bản quyền cho windows 10.
  • App Photos đã quay trở lại và không bị lỗi như bản trước
  • Bản ghost không cá nhân hóa bất kì thành phần nào

DOWNLOAD HERE
File Name File Size
Ghost Windows 10 No Soft & Full Soft Folder
File Name File Size
Ghost Windows 10 No Soft & Full Soft Folder
File Name File Size
Ghost Windows 10 No Soft & Full Soft Folder
File Name File Size
Ghost Windows 10 No Soft & Full Soft Folder
Pass UnRAR: thonguyen.info (Nếu có)
Xem bài viết gốc
Link

Trang Getlink FShareTrang Getlink Mọi Trang


BÁO CÁO LINK HỎNG - SAI PASS!

BÁO CÁO LINK HỎNG - SAI PASS!

Nội dung báo lỗi khác nếu có, chân thành cảm ơn bạn đã báo cáo vs TNBlogs!


Load More Related Articles
Load More By DL-TNBlog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *